Hypnotherapie is een vorm van psychotherapie, waarbij gebruik wordt gemaakt van trance (hypnose).

Tijdens de trance wordt het rationale denken tijdelijk naar de achtergrond geschoven. Denken belemmert ons meestal om goed te voelen. Door het denken even los te laten, worden diepere lagen van het onbewuste gemakkelijker toegankelijk. Mensen zeggen dan ook letterlijk: “ik had niet kunnen bedenken dat dit nog zo’n rol speelde”

In de trance maakt je contact met het onbewuste: onderdrukte gevoelens, ervaringen uit het verleden, oude overtuigingen en patronen en onverwerkte emoties. Deze ervaringen en gevoelens oefenen onbewust nog steeds invloed uit op het bewuste gedrag. Door het ervaren van het verband van belevenissen uit het verleden met het belemmerende gedrag op het gevoel van nu, vindt verwerking plaats, ontstaan nieuwe inzichten en gedragsmogelijkheden. Men bevrijdt zichzelf van oude lasten en belemmeringen.

Klachten en problemen die je ervaart liggen op gevoelsniveau; bijv.: als je onzeker bent over jezelf, kunnen nog zoveel mensen zeggen: dat is toch helemaal niet nodig, want……… verstandelijk weet je het misschien ook wel, maar toch blijf je je onzeker voelen. Door in de hypnotherapie het onbewuste aan te spreken, kan je bij deze gevoelslaag komen en de klachten verwerken en oplossen.

Doordat in de trance het onbewuste toegankelijk wordt, vinden veranderingen veel sneller plaats dan anders. Er kan dus in korte tijd veel vooruitgang worden geboekt.