Wat te doen bij problemen met de therapeut?
De therapeut doet er alles aan om u op een goede en respectvolle manier hulp te bieden. Desondanks kan het voorkomen dat u het oneens bent met de manier van werken of niet tevreden bent over de handelwijze van de therapeut. Het beste kunt u dat allereerst met de therapeut bespreken.

Bent u dan nog niet tevreden? U hebt altijd het recht om de therapie bij die
hypnotherapeut te stoppen of bij de NBVH op zoek gaan naar een andere hypnotherapeut.

Wat als u een klacht heeft?
Heeft u een klacht over de behandeling, bespreek deze dan in eerste instantie met de betrokken hypnotherapeut.

Komt u er samen niet uit of heeft u een zodanige klacht dat u deze niet met de hypnotherapeut kunt of wilt bespreken, dan leest u in de klachtenregeling van de NBVH hoe u kunt handelen. https://www.hypnotherapie.nl/klachten/

De therapeut is aangesloten bij de S.C.A.G., de geschilleninstantie voor de Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg https://www.scag.nl/