De behandeling van PDS bij volwassenen begint met een uitgebreide intake.

Daarin wordt ingegaan op de aard van de klachten, wanneer ze zijn ontstaan, welke behandelingen er zijn ingezet, de impact op het dagelijkse leven, stressfactoren, die een rol spelen enz.

Afhankelijk van dit intakegesprek bekijken we samen hoe de behandeling verder zal gaan. Soms starten we met het protocol van Mahoney (zie hieronder) soms met het verwerken van gebeurtenissen, die invloed hebben op de klachten of werken we bijv. aan het omgaan met stress.

Gaandeweg evalueren we de aanpak en kunnen we de behandeling bijsturen.

Hypnotherapie als behandeling van PDS volgens het protocol van Mahoney

Michael Mahoney, een vooraanstaande Engelse hypnotherapeut, heeft zich vanaf 1987 gespecialiseerd in de behandeling van PDS. In Nederland is zijn programma uitgebreid tot een “darmmanagementprogramma”. Steeds meer maagdarmspecialisten verwijzen PDS-patiënten naar een hypnotherapeut.

Waarom werkt hypnotherapie bij PDS?

Onze darmbewegingen kunnen we niet op een directe manier controleren of beïnvloeden, in tegenstelling tot skeletspieren (armen en benen kunnen we bewust aanspannen en ontspannen)

Darmen reageren, net als de rest van het lichaam, op emoties. Bijna iedereen kent wel een aanval van diarree vlak voor een stressvolle gebeurtenis als bijvoorbeeld een examen. Omgekeerd kan lichamelijke pijn (bijvoorbeeld plotselinge kramp van de dikke darm) ons geestelijk welbevinden negatief beïnvloeden: we worden somber of sneller geïrriteerd

Trance heeft een positieve invloed op de darmwerking waardoor ook de opname van voedingsstoffen optimaal kan plaatsvinden. Door middel van visualisaties kunt je je maagdarmkanaal direct beïnvloeden. Dit maakt hypnotherapie tot een zeer effectieve behandelwijze bij PDS-klachten.

Ongeveer 85 tot 90 % van de patiënten met PDS klachten heeft baat bij het “darmmanagementprogramma”

Het darmmanagementprogramma

De behandeling bestaat in principe uit 6 sessies, gedurende 3 maanden. In de sessies wordt gewerkt met visualisaties (klassieke hypnotherapie) en lichaamsgerichte oefeningen. De visualisaties worden opgenomen en dienen thuis volgens een bepaald luisterschema te worden afgeluisterd.

In de sessies wordt gewerkt aan:

  • vermindering van spanning en gevoeligheid van de dikke darm
  • leren het hele spijsverteringsproces te reguleren
  • anders omgaan met stressvolle situaties, waardoor de dikke darm minder prikkels krijgt en verkramping en pijn kan afnemen
  • anders om gaan met gedachten (bewust en onbewust) die PDS symptomen kunnen uitlokken
  • het verwerken van evt. emotionele en andere problemen t.g.v. PDS

Soms kan het nodig zijn, om voorafgaand aan het darmmanagementprogramma te werken aan algemene problemen.
Tijdens het hele programma is een actieve betrokkenheid van de cliënt belangrijk.

Mensen die langer dan 3 maanden last hebben van PDS symptomen en bij wie door de huisarts of specialist de diagnose PDS is gesteld, komen in aanmerking voor behandeling. Er wordt altijd een verwijzing gevraagd.

meer info: pds-therapeuten.nl