Hypnotherapie kan behulpzaam zijn bij verschillende pijnklachten; de klachten kunnen verminderen of zelfs helemaal verdwijnen. Niet altijd is er voor pijn een duidelijke lichamelijke oorzaak te vinden. In zo’n geval kunnen bijv. onverwerkte gevoelens uit het verleden een rol spelen. Het lichaam drukt dan a.h.w. uit wat er emotioneel dwarszit. Door in trance op zoek te gaan naar datgene wat er dwarszit en dat te verwerken, kunnen de pijnklachten verdwijnen.

Maar ook bij pijnklachten waar wel een lichamelijke oorzaak voor is, kan hypnotherapie helpen om de pijnklachten te verminderen door bijv. pijnveranderingstechnieken of een andere houding ten opzichte van de pijn en door ontspanning van het lichaam.

 • (Chronische) pijnklachten
 • Hoofdpijn en migraine
 • Diverse specifieke pijnklachten als rugpijn, buikpijn, maar bijvoorbeeld ook jeuk.

In een eerste onderzoek bespreken we de aard van de pijnklachten, wat er reeds aan de pijnklachten gedaan is (medisch onderzoek/behandeling) en waardoor de pijn mogelijk verergert of vermindert, of er stress meespeelt enz. Op grond daarvan wordt een behandelingslijn uitgezet.

Migraine

Migraine is een aandoening, waarbij er sprake is van aanvallen van hevige hoofdpijn.
Er is sprake van heftige bonzende of kloppende pijn, meestal aan één kant van het hoofd.
Een aanval kan enkele uren tot enkele dagen duren en kan gepaard gaan met overgeven, tintelingen, overgevoeligheid voor licht en geluid e.d. Tijdens een aanval is men niet tot staat tot enige activiteit: afzondering in een prikkelarme (geen licht en geluid) ruimte is vaak de enige mogelijkheid.

Soms wordt een aanval voorafgegaan door bepaalde verschijnselen zoals lichtflitsen of vlekken voor de ogen (aura).

Verschillende omstandigheden kunnen een migraineaanval uitlokken, zoals voeding, hormonale omstandigheden, psychische factoren, weersomstandigheden.

Migraine is een veel voorkomende aandoening: ca. 2 miljoen Nederlanders hebben last van migraine.

De gevolgen van migraine kunnen groot zijn: ziekteverzuim, sociaal isolement, depressieve gevoelens.

Oorzaak

De precieze oorzaken van migraine zijn nog niet bekend. Wel lijkt erfelijkheid een rol te spelen en hoort men vaak dat migraine in een familie voorkomt. Verder zijn de hersenen van migrainepatiënten als het ware alerter en daardoor komen prikkels sterker binnen: er is een verlaagde prikkeldrempel.

Een migraineaanval ontstaat na een ontregeling in de hersenen; door daling van het serotoninegehalte vernauwen en verwijden de bloedvaten in de hersenen zich. Het verwijden van de bloedvaten veroorzaakt de aanval.

Behandeling

Behandeling van migraine volgens de psychosomatische coaching richt zich op het “uit het hoofd komen” – “uit het denken en in het ervaren” door middel van:

 1. Lichaamsgerichte oefeningen:
 • grondingsoefeningen
 • stevig op je voeten staan
 • gewaarwordingsoefeningen:
 • gewaarworden van zintuigelijke en lichamelijke sensaties
 • ontspanningsoefeningen
 1. Klassieke hypnotherapie:

Door middel van visualisaties wordt het proces ondersteund

 1. Psychosomatische coaching:

–  bewustwording van

 • leefstijl
 • stressfactoren
 • verhouding draagkracht/draaglast

–  leren leven in het “nu” en leren ervaren van eigen behoeftes

Opbouw behandeling

Klachtgerichte anamnese

Behandelplan van 5 – 8 sessies gedurende 3 maanden:

 • lichaamsgerichte oefeningen
 • klassieke hypnotherapie
 • psychosomatische coaching

Afronding

Follow up na 3 en na 6 maanden

Rond de 80 % van de mensen met migraine hebben baat bij de behandeling, dat wil zeggen dat ze nagenoeg klachtenvrij zijn of dat de klachten aanzienlijk verminderd zijn.