Hypnotherapie is geschikt voor vele klachten en problemen.Zie voor meer informatie: Wat lost hypnotherapie op

In de volgende behandelingen heb ik mij gespecialiseerd:

Werkwijze

We beginnen met een kennismakingsgesprek van ca. een uur. Voorafgaand aan het eerste gesprek stuur ik een (digitaal) kennismakingsformulier, dat ik voor het eerste gesprek graag weer terug ontvang. Dit formulier is uitgangspunt voor het eerste gesprek, waarin klachten en hulpvraag centraal staan maar ook wat je zou willen bereiken door middel van de therapie.

De mogelijkheden van de behandeling worden besproken en er wordt een eerste behandelingslijn uitgezet. Soms doen we een korte oefening om vertrouwd te raken met “trance”.

Na ca. 3 sessies evalueren we de behandeling tot dan toe en stellen we evt. behandelingsdoelen bij. Gaandeweg kan bijv. blijken dat er  onder de aanvankelijk genoemde problemen diepere oorzaken blijken te zitten of dat er een nieuwe situatie is ontstaan en daardoor een andere hulpvraag.

Er wordt meestal in trance gewerkt met o.a. verschillende vormen van hypnotherapie, imaginaties, innerlijk kindwerk, regressie en delenwerk. Daarnaast werk ik ook met EMDR (traumaverwerkingstechniek), EFT  (Drukpuntenmethode; dit is een zelfhulpmethode) Transactionele Analyse, focussen, coaching en nog andere therapeutische technieken. Wil je hier meer over weten, neem dan contact met mij op.

Ik zie het therapeutisch proces als een “samen op weg gaan”, waarbij ieder zijn eigen bijdrage levert. Elke keer is dit proces weer heel bijzonder; inspirerend om samen te reizen totdat iemand weer alleen verder kan. De trance ervaar ik als een prachtig en krachtig middel om snel te komen bij waar het om gaat. Mijn ervaring is dat de beelden die in de trance naar boven komen, meer zeggen dan met woorden te vertellen is en dat deze ook veel dieper en doeltreffender werken.