Verwerken van ervaringen uit het verleden

Ervaringen uit het verleden, onverwerkte emoties, oude overtuigingen en patronen, overlevingsstrategieën kunnen nog steeds onbewust invloed uitoefenen uit op het bewuste gedrag van nu. Door het -in trance- verwerken van die belastende ervaringen uit het verleden en het ervaren van het verband van die belevenissen met het belemmerende gedrag of gevoel van nu, vindt verwerking plaats, ontstaan nieuwe inzichten en gedragsmogelijkheden. Men bevrijdt zichzelf van oude lasten en belemmeringen.

Afhankelijk van de problemen kan er gewerkt worden met verschillende vormen van hypnotherapie, waarbij nagegaan wordt wat de rol is van de ervaringen uit het verleden op de klachten die nu ervaren worden. Daar wordt door middel van onder meer regressie, innerlijk kind werk, delenwerk aan gewerkt. Ervaringen worden verwerkt en er volgt altijd een terugkoppeling naar de huidige situatie en het leren om op een nieuwe manier in het leven te staan, met meer zelfvertrouwen.

Verwerken van traumatische ervaringen

Traumatische ervaringen kunnen een grote impact op ons dagelijks leven en functioneren hebben. Wanneer de traumatische ervaringen niet verwerkt zijn, dan blijft dat grote invloed hebben: er is dan vaak sprake van terugkerende herbeleving van de traumatische gebeurtenis getriggerd door allerlei stimuli die een relatie hebben met het trauma ( geuren, geluiden, beelden, waarbij het niet lukt om de traumatische gebeurtenis een plek te geven. Daardoor ontstaan er emotionele problemen en wordt iemand beperkt in zijn dagelijkse functioneren.

Voor de behandeling van (éénmalige) traumatische gebeurtenissen (een overval, een ernstig verkeersongeluk of een andere ingrijpende gebeurtenis) is behandeling met EMDR vaak zeer effectief. EMDR is een traumaverwerkingstechniek, waarbij gebruik gemaakt wordt van afleidende stimuli (uitlokken van oogbewegingen of het luisteren naar repeterende toontjes, waarbij de cliënt de aandacht richt op wat er tijdens het verwerkingsproces gebeurt. De herinneringen aan het trauma worden niet weggepoetst, maar de emotionele lading en spanning gaat er van af.

Het is een geprotocolleerde behandeling met een wetenschappelijke basis.(meer over EMDR zie nuttige links).